Author's posts

ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

27 กันยายน 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง พร้อมด้วยคณะครูและ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4226

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้บริหารสถาน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4223

ประกาศโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม 2564 และ 11 ตุลาคม 2564

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4220

ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4216

มอบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้อำนวยการโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4211

ประชุมโครงการรายงานตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้อำนวยการโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4207

ประกาศ !! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16-21 ส.ค. 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4152

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43

,

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4147

ประกาศ การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค. 2564 ครับ

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4143

ประกาศ!! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4100

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4086

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4082

ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4079

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น On-Hand และ On-Demand

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4073