Author's posts

ก.ค. 02

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1291

ก.ค. 02

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1288

ก.ค. 02

กิจกรรมไหว้ครู 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนจัดพิธีกิจกรรมไหว้ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1285

ก.ค. 02

กิจกรรมคาราวานการอ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น “ชุมชนสร้างสุข”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1282

พ.ค. 28

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1274

เม.ย. 29

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทรมน โตเทศ

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1270

เม.ย. 29

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ(การวัดผลประเมินผล)

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1267

เม.ย. 29

ประเมินครูผู้ช่วย

ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารดำเ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1263

ต.ค. 04

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของคุณครูนัยนา จันทร์เกิดและคุณครูจิราพัชร์ หอมสุวรรณ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1207

ก.ย. 18

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย

ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1202