Category: งานวิชาการ

ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4216

ประชุมโครงการรายงานตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้อำนวยการโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4207

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น On-Hand และ On-Demand

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4073

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมเข …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1166

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1106

กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

คณะครู โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเข้ารับการอบรมกิจกรร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1064

การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=966

การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันนี้ (8 มีนาคม 2560) โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเป็น …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=945

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้เป็นตัว …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=888

ประเมินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 2559 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=747

พิธีรับมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง ปี 2558”

คุณครูนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำได้รับมอบหมายจาก ผอ.อรุณ เอี่ยม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=694