Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร จัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4232

ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

27 กันยายน 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง พร้อมด้วยคณะครูและ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4226

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้บริหารสถาน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4223

ประกาศโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม 2564 และ 11 ตุลาคม 2564

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4220

มอบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้อำนวยการโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4211

ประกาศ !! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16-21 ส.ค. 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4152

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43

,

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4147

ประกาศ การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค. 2564 ครับ

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4143

ประกาศ!! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4100

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4086

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4082

ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4079

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4066

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4059