Category: กิจกรรมภายนอก

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ครูจีระภา นามวงษ์ (ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3853

รับทุนการศึกษาในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 24 ก.ค. 2563 : ครูเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ นำนักเรียน จำ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3848

ทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3808

การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงาน “ป่าแดงเกมส์”

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3795

กิจกรรมผู้ว่าพาปั่น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3716

การแข่งขันกีฬาชักเย่อ(tug of war) ประจำปี 2562

นักกีฬาชักเย่อ(tug of war) ของโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3709

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำในชุมชนเพื่อชุมชน

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาเข้าร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3685

กิจกรรม To Be Number 1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด พานักเรียนแล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3678

การนิเทศติดตามผลกระทบการจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เข้าร่วมการนิเทศติดต …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1314

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1288

กิจกรรมคาราวานการอ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น “ชุมชนสร้างสุข”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1282

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ(การวัดผลประเมินผล)

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1267

กิจกรรมทำกระเป๋าแฮนด์เมด

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารระดับชั้น ม.2-3 เข้ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1190

การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สังกัดศูนย์ประสานงานสถานศึ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1187