Category: กิจกรรมภายนอก

ก.ค. 02

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1288

ก.ค. 02

กิจกรรมคาราวานการอ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น “ชุมชนสร้างสุข”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1282

เม.ย. 29

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ(การวัดผลประเมินผล)

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1267

ส.ค. 25

กิจกรรมทำกระเป๋าแฮนด์เมด

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารระดับชั้น ม.2-3 เข้ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1190

ส.ค. 25

การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สังกัดศูนย์ประสานงานสถานศึ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1187

ส.ค. 10

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1179

ส.ค. 07

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมเข …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1166

ส.ค. 07

กิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐ ของศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1139

ส.ค. 04

กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านยาเพติด ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้า …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1061

มิ.ย. 26

การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=966