Category: กิจกรรมภายนอก

การนิเทศติดตามผลกระทบการจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เข้าร่วมการนิเทศติดต …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1314

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1288

กิจกรรมคาราวานการอ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น “ชุมชนสร้างสุข”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1282

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ(การวัดผลประเมินผล)

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1267

กิจกรรมทำกระเป๋าแฮนด์เมด

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารระดับชั้น ม.2-3 เข้ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1190

การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สังกัดศูนย์ประสานงานสถานศึ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1187

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1179

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมเข …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1166

กิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐ ของศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1139

กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านยาเพติด ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้า …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1061