Category: กิจกรรมภายใน

ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4216

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นำโดย ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4070

อบจ. พิจิตร ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-49

อบจ. พิจิตร นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขเข้ามาดำเนินกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4063

ประเมินครูผู้ช่วย ครูวิศรุต กรรณิกา และ ครูมัทนา จันทร์ศรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัดก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4051

ผู้นำหมู่บ้านดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายเดช จินดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านวังหลุม นำเจ้าหน้าที …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4048

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4044

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4041

การดำเนินงานโครงการท้าพิสูจน์การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้เข …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4033

กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมประเมินพัฒ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4019

ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครูรัตนชัย เกิดคุ่ย

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จัดการประเมินครูผู้ช่วย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4014

กิจกรรมวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ร่วมแ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4009

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเข้าค่ายลู …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3997

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3 เ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3974

นัดชิง…

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย…#เสมอในเวลา2_2#ว่ากันไปต่อก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3967