Category: กิจกรรมภายใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนชุมชนชนวังหลุมวิทยาคารจัด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4346

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4335

การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 และ 26-29 ธันวาคม 2566 โรงเรียนช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4332

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4326

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ได้จ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4323

ป้ายใหม่หน้าโรงเรียน

ป้ายและสวนหย่อมหน้าโรงเรียนเสร็จแล้วนะครับศิษย์เก่า ศิษ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4320

กิจกรรมกีฬาภายสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4317

กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4314

ต้อนรับครูผู้ช่วยใหม่ที่มาบรรจุ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4310

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ดำเ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4306

ตรวจสารเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1 พฤศจิกายน 2565 นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4303

รับการประเมินครูผู้ช่วย รอบ 4

วันที่ 20 ต.ค. 2565 ขอขอบคุณ ศน.สุภัสสร บุญรอด ศึกษานิเ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4300

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.อดิศร สวยสม

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณะครูโรงเรี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4295

ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4216