กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านยาเพติด ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านยาเพติด ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02 ณ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือฯ ที่ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าวมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด   ตรวจตราตระเวน   เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในและรอบสถานศึกษา  สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนนักเรียน   แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด   และร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากหลายโรงเรียนมาช่วยกันดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความสนุกสนานและมอบความรู้ให้กับคณะลูกเสือในครั้งนี้

       

 

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1061