กิจกรรมเรียนรู้กับครูวิทย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้กับครูวิทยาศาสตร์โดยตรงกับคุณครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้นักเรียนได้รู้จักกับวิทยาศาสตร์ในรูปแบบปฏิบัติกับการทดลองหรือศึกษาจากหุ่นจำลองเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=109