กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีนายอรุณ  เอี่ยมสะอาดเป็นประธาน และมีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในงานมีการประกวดแข่งขันตามระดับชั้นต่างๆ การแสดงละครวรรณคดีไทย การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การขายขนมไทยในงาน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมไทยให้สืบทอดต่อไป

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1106

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.