กิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐ ของศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยการนำของ นายอรุณ เอี่ยมสะอาด ได้นำคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐ ของศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เพื่อเป้นการเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้รักษ์ป่าไม้ในเขตชุมชน

สามารถเข้าไปชมรูปกิจกรรมได้ที่  –> รูปกิจกรรม

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1139