กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้ –> ภาพกิจกรรม

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1166