กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งมีคณะครูพานักเรียนเดินทางไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง จังหวัดชัยนาท(สวนนักชัยนาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ดาราศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

สามารถชมดูภาพกิจกรรมได้ที่ –> ภาพกิจกรรม

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1179