กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียน

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 และกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณต้องพงษ์ ศรีบุญและคณะ ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องสมสุดให้กับนักเรียนได้ใช้สำหรับค้นคว้าหาความรู้ ปลูกฝังให้เกิดนิสัยรักการอ่านหนังสือ ซึ่งโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ช่วยกันให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งตอนนี้ทางผู้ออกแบบอาคารได้เข้ามาวัดขนาดและประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแล้วครับ ส่วนยอดจำนวนเงินบริจาคตอนนี้ 403,700 บาท ซึ่งยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1193