พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย

ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรตะพานหินเดินทางมามอบประกาศนียบัตร หลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หลังจากที่ได้รับการอบรมจากคุณครูตำรวจหรือครู D.A.R.E จำนวน 13 ชั่วโมง ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเพื่อรับรางวัลที่นำมาแจกด้วย โรงเรียนชุมชนวังหลุมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรตะพานหินที่เสียสละเวลามาให้ความรู้โดยตลอดด้วยครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1202