ประเมินครูผู้ช่วย

ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย คือ น.ส.ภานุมาศ  ปันสุภะ และ นายกฤษฏา  ทองดอนอ่อน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายงานวิชาการเป็นผู้ประเมิน และมีคณะครูภายในโรงเรียนร่วมดูผลงานในครั้งนี้ด้วย

 

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1263