ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทรมน โตเทศ

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทรมน โตเทศ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารที่สอบได้อันดับ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนตะพานหิน .. นะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และนำไปประกอบอาชีพของตนเพื่อพัฒนาสังคมให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1270