กิจกรรมคาราวานการอ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น “ชุมชนสร้างสุข”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยคุรครูจีระภา นามวงษ์ และครูไพศาล สุนทรศารทูล นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานการอ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น “ชุมชนสร้างสุข” ซึ่งจัดโดย กศน.ตะพานหิน ณ วัดพระพุทธบาทเขารวก ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระะหนักถึงการอ่านหนังสือเพื่อเสริมสร้างความรู้่และกระตุ้นให้นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจในการอ่านหนังสือให้เพิ่มมากขึ้น

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1282