กิจกรรมไหว้ครู 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนจัดพิธีกิจกรรมไหว้ครู 2561  เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ มอบตัวเป็นศิษย์ให้ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนและอบรมเพื่อให้เป็นนักเรียนที่ดีซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความผูกพันธ์ ของครูและศิษย์

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1285