กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพป.พิจิตร เขต 2 ในการดำเนินการ ซึ่งคณะวิทยากรและคณะลูกเสือได้เรียนรู้เรื่องยาเสพติดและได้ทำกิจกรรมหมู่ร่วมกัน และได้รับความรู้สำหรับไว้ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1291