กิจกรรมการติว O-Net ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน02

กิจกรรมการติว O-Net ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน02 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบให้สูงขึ้นจากปีก่อน ซึ่งชั้น ป.6 มาติวที่โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร และ ม.3 ไปติวที่โรงเรียนวัดป่าแดง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูจากโรงเรียนต่างๆมรศูนย์มาทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ให้กับนักเรียนครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1311