กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีโรงเรียนวัดสัตตวนารามและโรงเรียนบ้านเนินทรายนำลูกเสือ-เนตรนารี มาเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ด้วย

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1325