กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร โดยวันนี้(12 ก.พ. 2562) เป็นลูกเสือสำรอง(นักเรียนชั้น ป.1-3) เข้าค่ายฝึกทักษะลูกเสือ มีท่าน ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด และคณะครูเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะลูกเสือกับนักเรียน ซึ่งเป็นไปความสนุกสนานและวันนี้อากาศเย็นสบายมากๆๆๆๆๆ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1336