กิจกรรมทำวุ้นสายรุ้งของนักเรียนชั้น ป. 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกันทำวุ้นสายรุ้ง โดยมีครูสุพัตรา เอี่ยมสะอาด ครูประจำชั้นและครูชัญสิรี แจ้งเล็ก ครูคอมฯ อบจ. มาช่วยดูแลในกระบวนการทำจนได้วุ้นสายรุ้งออกมาอย่างที่เห็นในภาพ.. ^  ^

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=184