การรับนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ก่อนประถมศึกษา รับสมัคร วันที่ 27 มีนาคม 2559 – 3 มีนาคม 2559
มอบตัว วันที่ 20 มีนาคม 2559

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 6 มีนาคม 2559 – 10 มีนาคม 2559
มอบตัว วันที่ 27 มีนาคม 2559

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2559 – 24 มีนาคม 2559
มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2559

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=265