กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำในชุมชนเพื่อชุมชน

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำในชุมชน เพื่อชุมชนวังหลุมของเรา😄😄😄😄😄

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3685