กิจกรรมผู้ว่าพาปั่น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาปั่น” เพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวในชุมชนและศึกษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลวังหลุม

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3716