กิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ำร่วมกับ อบต.วังหลุม

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 อบต.วังหลุม ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ำโดยมีโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร โรงเรียนวัดสัตตวนารามและโรงเรียนเนินทรายเข้าร่วมการอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3722