SCG ให้การสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โรงเรียนให้การต้อนรับคณะพี่ๆวิทยากรจากบริษัท SCG ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนและมาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องให้กับนักเรียน

โรงเรียนฯขอขอบคุณพี่ๆจาก SCG ที่ให้การสนับสุนมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3725