วันแม่แห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ ปี 2562 เพื่อ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ และ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมและมีการมอบประกาศณียบัตรคุณแม่ดีเด่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์โดย โรงเรียน ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เมื่อ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3728