กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะความร่วมมือร่วมใจของทุกๆๆฝ่าย ที่ให้ความสนับสนุนเด็กๆนักกีฬาโรงเรียนชุมชนวังหลุมฯนะคะ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3733