กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 โดยมี ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด นำคณะครูและนักเรียนร่วมทำพิธีในช่วงเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระภิกษุสงฆ์วัดราษฎร์เจริญวังหลุม ณ บริเวณลานสนามกีฬาเอนกประสงค์

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3772