หลักสูตรท้องถิ่น(งานฝีมือผักตบชวา)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้เดินทางไปหาคุณป้าอ่อมแก้ว ดลสา ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาในการนำผักตบชวาไปทำผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ โดยไปขอเยี่ยมชมวิธีการทำและฝึกการสานผักตบชวากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่หระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3789