การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงาน “ป่าแดงเกมส์”

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02 “่ป่าแดงเกมส์” ณ โรงเรียนวัดป่าแดง ซึ่งในปีนี้นักเรียนของเราได้ไปแสดงความสามารถทักษะด้านกีฬาและคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศมาครองได้ทั้งหมด 11 ถ้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมถึงผู้ปกครองที่ช่วยกันสนับสนุนในการฝึกซ้อมกีฬาและการจัดขบวนพาเหรดรวมถึงคณะเชียร์ลีดเดอร์ตัวน้อยๆของเราทุกคน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3795