ทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้พานักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์บนทุกพื้นที่ของสวนนงนุชพัทยา ซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่มาก ถึงแดดจะร้อนแต่นักเรียนเราก็ตั้งใจไปดูไปศึกษาและสอบถามเจ้าหน้าที่วิทยากรเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเอง

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3808