กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 29 ก.ค. 2563 : ครูไพศาล สุนทรศารทูล , ครูจีระภา นามวงษ์ , ครูดารณี บัวทอง ดำเนินกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับความอนเคราะห์ชุดตรวจจาก อบจ.พิจิตร เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ปี 2563 ซึ่งผลการตรวจของนักเรียน ปลอดสารเสพติด 💯% … ทู๊กกกคนครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3845