รับทุนการศึกษาในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 24 ก.ค. 2563 : ครูเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ นำนักเรียน จำนวน 2 ราย คือ ด.ญ.อภิชญา เยาวสัย ชั้น ป.6 และ ด.ญ.มณีรัตน์ บัวประดับ ชั้น ม.3 เป็นนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษาในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3848