งานเกษียณอายุราชการ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษา 02

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02 โดยในปีนี้มีข้าราการครูภายในศูนย์ฯ จำนวน 15 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย ที่เกษียณอายุราชการ โดยในภาคเช้ามีการแข่งขันฟุตบอลสี่เส้าของสมาคมครู อ.ตะพานหิน ชมรมตำรวจ สภ.ตะพานหิน ชมผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน อ.ตะพานหิน และชมรมฟุตบอลแล้วแต่ ให้เกียรติมาร่วมการแข่งขัน ส่วนงานช่วงเย็นในพิธีมีการแสดงรำอวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ และ ผอ.รณภพ กล่อมเกลี้ยง ประธานศูนย์ประสานงานฯ ตะพานหิน 02 กล่าวอวยพรแก่ผู้เกษียณและกล่าวต้อนรับข้าราชการครูที่บรรจุตำแหน่งและย้ายมาดำรงตำแหน่งในปีนี้ด้วยในนามโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ช่วยปกป้องคุ้มภัยให้ผู้เกษียณอายุราชการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไปครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3889