งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด ปี 2563

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด ปี 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยในพิธีมีการรำอวยพรให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ขึ้นไปขับร้องเพลงหมู่ และพิธีรดน้ำมุทิตาจิต และท่าน ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด ได้กล่าวอำลาและได้อวยพรให้คณะครูและนักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จและมีความสุขกันตลอดไป

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3912