การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานฯตะพานหิน 02

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ซึ่งนักเรียนของเราสร้างผลงานได้เป็นอย่างดีรับมอบถ้วยรางวัลกลับโรงเรียน ^__^ ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเราจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฯ ติดตามผลงานนักเรียนของเราด้วยนะครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3988