ประเมินครูผู้ช่วย ครูวิศรุต กรรณิกา และ ครูมัทนา จันทร์ศรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัดการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มของครูวิศรุต กรรณิกา และครูมัทนา จันทร์ศรี โดยมี ศน.สุภัสสร บุญรอด ศึกษานิเทศน์ประจำศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02 , ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร และครูจีระภา นามวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ประเมินในครั้งนี้ โดยได้ให้คำแนะนำต่างๆในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4051