ตรวจรับตู้น้ำเย็น จำนวน 4 ตู้ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้รับจัดสรรตู้น้ำเย็น จำนวน 4 ตู้ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำหรับติดตั้งแต่ทุกอาคารเรียนเพื่อให้นักเรียนในได้ดื่มน้ำเย็น ชื่นใจคลายร้อน…
ขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด ที่ได้ดำเนินการเสนอของบประมาณนี้ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4056