อบจ. พิจิตร ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-49

อบจ. พิจิตร นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-49 ให้กับโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเพื่อให้โรงเรียนปลอดจากเชื้อโควิด-19 นักเรียน คณะครูและผู้ปกครองมีความมั่นใจในความปลอดภัยของบุตรหลานที่เข้ามาภายในโรงเรียน

ขอขอบพระคุณทีมงานจาก อบจ.พิจิตร ครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4063