ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564 จำนวน 400,000 บาท เพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4079