ประกาศ การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค. 2564 ครับ

📌เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับ
ในระหว่าง “วันที่ 9-14 ส.ค. 2564” โรงเรียนยังคงจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand 🖐️, On-demand 📄และ On-line 🌏 ต่อไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายหรือกลับสู่สภาวะปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 📌

ขอให้นักเรียนและท่านผู้ปกครองดูแลสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ดีด้วยนะครับ

ด้วยความห่วงใย
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4143