ประกาศ !! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16-21 ส.ค. 2564

📌เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระหว่าง “วันที่ 16-21 ส.ค. 2564” โรงเรียนยังคงจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand 🖐️, On-demand 📄และ On-line 🌏 ต่อไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายหรือกลับสู่สภาวะปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 📌

ทั้งนี้ จึงขอให้นักเรียนและท่านผู้ปกครองดูแลสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 หลีกเลี่ยงการไปรวมตัวหรือในที่มีความแออัดตามงานต่างๆด้วยนะครับด้วยความห่วงใยโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4152