มอบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร มอบหมายให้คณะครูมอบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน (ที่มีรายชื่อในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564) จำนวนรายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้จัดเตรียมมาตรการรักษาเว้นระยะห่างและรักษาความสะอาดด้วยเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-2019 เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ปกครองและคณะครู

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4211