ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยา งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564 จำนวน 120,000 บาท เพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4216