ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้บริหารสถานศึกษาและนายไพศาล สุนทรศารทูล ตัวแทนคณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4223