ต้อนรับครูผู้ช่วยใหม่ที่มาบรรจุ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับครูคนใหม่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” โดยมีจำนวนทั้งหมด 1 อัตราด้วยกันในครั้งนี้ คือ นางสาวอริสรา ไทยล้วน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4310