กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 🌷🤍

นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ร่วมสืบสานประพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ประดิษฐ์กระทง เพื่อนำไปถวายวัดทรงธรรม ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ 💖

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4314