กิจกรรมกีฬาภายสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นางเกศรา ศรีบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในปีนี้ และขอขอบคุณครอบครัว คุณเชิด คุณพุด ท้าวทอง ผู้ปกครองเด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญเผย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สนับสนุนเครื่องดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม ให้แก่นักเรียนในการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารครับ และขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนอีกหลายๆท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

🥰💖 ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ💖🥰

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4317